Μετρήσεις συνδέσεων adsl στο εργοτάξιο .

Μετά από  αλλεπάλληλες είτε τηλεφωνικές είτε με επιτόπου επισκέψεις συνεργείων τεχνικής υποστήριξης του παρόxου μας τηλεφωνίας και ιντερνέτ διαπιστώθηκε και πάλι αδυναμία στην σταθερότητα συγχρονισμού των adsl συνδέσεων . Το φαινόμενο οφείλετε στην μεγάλη απόσταση της γραμμής μεταφοράς από το κέντρο του παρόχου στην Λεωφ.Δημοκρατίας 50 μέχρι το εργοτάξιο . Η άρτια κατάρτιση των τεχνικών του παρόχου με την ουσιαστική παρουσία των τεχνικών του ΤΠΕ έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις στην προϊσταμένη του Τμήματος  Ανθρωπίνων Πόρων . Η επάρκεια γνώσεων του τμήματος μας είναι σε όλα τα επίπεδα αναγνωρισμένη από όλους  και εάν είχαμε την υλικοτεχνική και οικονομική  βοήθεια αλλά κυρίως την συνεννόηση όλα τα τεχνικά προβλήματα θα ήταν παρελθόν .

Bookmark the permalink .