Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ

Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα μέτρησης της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, υπό τη μορφή ανοικτού κώδικα.
Οι χρήστες, με τα εργαλεία του ΥΠΕΡΙΩΝ (βλ. παρακάτω), έχουν τη δυνατότητα να:
  • Μετρούν την ταχύτητα της ενσύρματης σύνδεσής τους.
  • Γνωρίζουν το χρόνο απόκρισης και τις απώλειες πακέτων.
  • Ελέγχουν εάν ο πάροχος περιορίζει κάποιες υπηρεσίες (π.χ. video streaming).
  • Διεξάγουν περιοδικές μετρήσεις, αποτυπωμένες γεωγραφικά στο χάρτη της Ελλάδας, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της ποιότητας της σύνδεσής τους.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΥΠΕΡΙΩΝ:

  • Αποτελεί πρωτοποριακή Web 2.0 εφαρμογή.
  • Είναι φιλικό προς το χρήστη.
  • Βασίζεται σε ανοικτά μετρητικά πρότυπα και πλατφόρμες.
  • Εγγυάται αξιοπιστία και ακρίβεια στις μετρήσεις.
  • Βασίζεται σε τεχνολογικά ουδέτερη και αδιάβλητη μεθοδολογία.
  • Ελέγχεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Bookmark the permalink .