Αναβάθμιση Ασύρματης σύνδεσης

Σε αναβάθμιση της ασύρματης σύνδεσης  εργοταξίου και Δημαρχείου προχωράει το ΤΠΕ του Δήμου Ασπροπύργου . Οι συνεχείς αποσυνδέσεις των ΑDSL από τον πάροχο μας αναγκάζουν να ρίξουμε πάλι το βάρος στην ασύρματη ζεύξη των κτιρίων του Δήμου . Εγκατάσταση και τρίτου Αccess Point 5.7Ghz δοκιμαστικά ώστε να αυξήσουμε το ευρος ζώνης . Η κατάσταση θα βελτιωθεί αρκετά .

Bookmark the permalink .