Αιτήσεις για νέα τηλεφωνικά νούμερα και Ιντερνετ

Έγιναν αιτήσεις για δυο ακόμη γραμμές ιντερνέτ από τις 3 που υπάρχουν στο εργοτάξιο για να καλύψουν τις συνεχείς αποσυνδέσεις και τις χαμηλές ταχύτητες λόγο  μεγάλης απόστασης από DSLAM του ΟΤΕ . Έγινε αίτηση για  τηλεφωνικό νούμερο  και ιντερνέτ στο νέο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Γκορυτσά απέναντι από το Γ΄Καπή . Έγινε αίτηση για νέο τηλεφωνικό νούμερο και ιντερνέτ στο Γυμναστήριο Γκορυτσά . Έγινε αίτηση για ιντερνέτ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο απέναντι από το Γήπεδο Ασπροπύργου .

Bookmark the permalink .