Μετάπτωση λογισμικού σε Οικονομική Υπηρεσία .

Ξεκίνησε η μετάπτωση των στοιχείων της βάσης δεδομένων της οικονομικής υπηρεσίας και της μισθοδοσίας σε νέο λογισμικό από νέα εταιρία . Σε συνεργασία με την νέα εταιρία το ΤΠΕ παραχώρησε έναν server ΗP ProLiant DL380-G5 . Η μετάπτωση θα είναι χρονοβόρα και σε κάθε περίπτωση πρέπει  να γίνει όσο πιο ομαλά . Ο νέος server θα εγκατασταθεί στο SERVER ROOM του κεντρικού κτιρίου του δημαρχείου . Προβλήματα ...θα υπάρξουν και πάλι διότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εγκατάσταση αποσπασματικά και σε δεύτερο server στο εργοτάξιο και η σύνδεση των δυο υπηρεσιών οικονομικής και μισθοδοσίας θα εξυπηρετείται από την ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο κτιρίων .

Bookmark the permalink .